Strona główna 
URZĄD GMINY FAJSŁAWICE
21-060 Fajsławice 107

Tel.    (81) 585 30 02
Faks. (81) 585 30 02
e-mail : sekretariat@fajslawice.eu
                                               www: http://www.fajslawice.eu
NIP: 713-10-45-998
REGON: 000532429


 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto
Urzędu Gminy Fajsławice w banku:

 
BS Krasnystaw O/Fajsławice
15 8200 1034 2004 3400 0299 0001

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Gminy Fajsławice

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna skrzynka podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; (Uwaga: aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne)
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00 – 15:00) do Sekretariatu Urzędu Gminy Fajsławice mieszczącej się w pokoju nr 2  na następujących nośnikach danych:

 

 1. Dyskietka 1,44 MB
 2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 3. Płyta CD-RW

 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. 
Data publikacji
2010.01.21 12:00:00
Data zmiany
2011-04-08 08:13:06
Opublikował
Grzegorz Kosierb
Zmienił
Grzegorz Kosierb
Udostępnił
Grzegorz Kosierb
Ilość zmian
8
Autor
Grzegorz Kosierb
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
73777